Політика конфіденційності

Наявна політика конфіденційності, далі – Політика, діє відносно обробки персональних даних які може отримати «Мережка – вишивати модно» (ФОП Попович Наталія Романівна) від фізичних осіб (суб'єктів персональних даних) на підставі Конституції України і Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 р №2297-VI (далі – Закон), а також Генерального регламенту про захист даних (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 р (EU General Data Protection Regulation, далі - GDPR) та іншого застосовного Європейського законодавства про захист даних, спільно іменоване далі – Законодавство.

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт «Мережка – вишивати модно», (далі – Офіційний сайт) розташований на доменному імені https://merezhka.com.ua/, може отримати про Користувача під час використання сайту merezhka.com.ua, його програм та його продуктів.

 

1. Визначення термінів

 

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. « Адміністрація сайту» (далі – Адміністрація) – уповноважені співробітники, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії, що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкове для дотримання менеджером або іншим хто отримав доступ до персональних даних вимоги не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або іншого передбаченого законом.

1.1.5. «Користувач сайту «Мережка – вишивати модно» (далі Користувач) – особа, яка має доступ до сайту «Мережка – вишивати модно», за допомогою мережі Інтернет і використовує інформацію, матеріали і продукти сайту «Мережка – вишивати модно».

1.1.7. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.8. «IP-адреса» – унікальний мережевий адрес вузла в комп’ютерній мережі, через який Користувач отримує доступ на Офіційний сайт.

 

2. Загальні положення

 

2.1. Використання сайту «Мережка – вишивати модно» Користувачем означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту «Мережка – вишивати модно».

2.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується до сайту «Мережка – вишивати модно». Офіційний сайт не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті «Мережка – вишивати модно».

2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

 

3. Предмет політики конфіденційності

 

3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації при реєстрації на сайті «Мережка – вишивати модно».

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на сайті «Мережка – вишивати модно»  і включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти ( e-mail )

3.2.4. місце проживання Користувача (при необхідності)

3.3. Офіційний сайт захищає Дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок:

– IP адреса;

– інформація з cookies;

– інформація про браузер

– час доступу;

– реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту, що вимагають авторизації.

3.3.2. Офіційний сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою запобігання, виявлення і вирішення технічних проблем.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обговорені вище (історія відвідування, використовувані браузери, операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. цієї Політики конфіденційності.

 

4. Цілі збору персональної інформації користувача і доступ до персональних даних

 

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація може використовувати в наступних цілях:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті «Мережка – вишивати модно»  для його подальшої авторизації.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих даними сайту «Мережка – вишивати модно».

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту «Мережка – вишивати модно», обробки запитів і заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для використання частин сайту «Мережка – вишивати модно», якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача по електронній пошті.

4.1.8. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням сайту «Мережка – вишивати модно».

4.1.9. Надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту «Мережка – вишивати модно».

 

4.2. При необхідності Компанія може передавати Ваші персональні дані своїм партнерам, а також:

4.2.1. Державним і/або правоохоронним органам на підставі офіційного запиту і/або судового рішення.

4.2.2. Страховим, поштовим і кур'єрським компаніям.

4.2.3. Компаніям в сфері аналітики (Google Analytics).

4.2.4. Іншим третім особам, якщо це необхідно для задоволення Ваших потреб у товарах та послугах Компанії.

4.3. Географічна юрисдикція. Для надання окремих послуг, продажу товарів може виникнути необхідність у передачі Ваших персональних даних в місця за межами юрисдикції, в якій Ви її представляєте. Зокрема, якщо Ви перебуваєте в Європейському економічному просторі (European Economic Area, EEA), зверніть увагу, що при необхідності надання ми передаємо/можемо передавати Ваші персональні дані в країни за його межами.

 

5. Способи і терміни обробки персональної інформації

 

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.

5.3. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація має право не інформувати Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.4. Адміністрація вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.5. Адміністрація спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

 

6. Права та обов’язки сторін

 

6.1. Користувач має право:

6.1.1. Приймати вільне рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для використання сайту «Мережка – вишивати модно», і давати згоду на їх обробку.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.1.3. Користувач має право на отримання у Адміністрації інформації, що стосується обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене відповідно до законів України. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав. Для цього достатньо повідомити Адміністрацію по зазначеною E-mail адресою vyshyvaty.modno@gmail.com

 

6.2. Адміністрація зобов’язана:

 

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

 

7. Відповідальність сторін

 

7.1. Адміністрація, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Ресурсу.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

7.3. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства України, в тому числі законів про рекламу, про захист авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків і знаків обслуговування, але не обмежуючи перерахованим, включаючи повну відповідальність за зміст і форму матеріалів.

7.4. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію до якої він може мати доступ як до частини сайту «Мережка – вишивати модно», несе особа, яка надала таку інформацію.

7.5. Користувач погоджується, що інформація, надана йому як частина сайту «Мережка – вишивати модно»», може бути об’єктом інтелектуальної власності, права на який захищені і належать іншим Користувачам, партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на сайті « Мережка – вишивати модно».

Користувач не має права вносити зміни, передавати в оренду, передавати на умовах позики, продавати, розповсюджувати або створювати похідні роботи на основі такого Змісту (повністю або в частині), за винятком випадків, коли такі дії були письмово прямо дозволені власниками такого Змісту відповідно до умовами окремої угоди.

7.6. У відношення текстових матеріалів (статей, публікацій, які перебувають у вільному публічному доступі на сайті «Мережка – вишивати модно») допускається їх поширення за умови, що буде дано посилання на Офіційний сайт.

7.7. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-який збиток або збиток, понесений Користувачем в результаті видалення, збою або неможливості збереження будь-якого Змісту та інших комунікаційних даних, що містяться на сайті «Мережка – вишивати модно» або переданих через нього.

7.8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, які сталися через: використання або неможливості використання сайту, або окремих сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; заяви або поведінку будь-якої третьої особи на сайті.

7.9. Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на сайті «Мережка – вишивати модно», включаючи, але не обмежуючись: інформацію, захищену авторським правом, без прямої згоди власника авторського права.

 

8. Вирішення спорів

 

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем і Адміністрацією, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмового пропозиції або пропозиції в електронному вигляді про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово або в електронному вигляді повідомляє про це заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. До цій Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією застосовується чинне законодавство України.

 

9. Додаткові умови

 

9.1. Адміністрація має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті «Мережка – вишивати модно», якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти за адресою: vyshyvaty.modno@gmail.com.